1.2.10

Ευχαριστώ


Τώρα μπορώ να γυρίσω πλευρό.
Φωνή που σηκώθηκε ξανά
αντήχησε σαν σάλπιγγα στο εγερτήριο.
Ήσουν αλλού και μου φάνηκαν σαν
αναποδογυρισμένες χελώνες, οι μέρες.
Δεν μαντεύω. Ξέρω τώρα.