17.2.10

Όταν έρχεσαι…Όταν έρχεσαι
αρχίζει η κατάρρευση.
Πέφτουν οι τοίχοι
πέφτει το χαλί
πέφτει ο πίνακας με την γυμνή κοπέλα.
Ανοίγεις τα χέρια
πέφτει το δέρμα μου.