29.1.10

Ο θόρυβος του νερού

Τώρα μπορώ να κόψω τη λέξη
ν΄ αρθρώσω το νερό νεράκι
ν΄ αφεθώ στο ξύπνημα
απ΄ το θόρυβο της μικρής αράχνης.

Τώρα μπορώ να κόψω το νερό
ν΄ αρθρώσω το θόρυβο
ν΄ αφεθώ μικρή αράχνη
μέσα στο ξύπνημα της λέξης.

Ν΄ αρθρώσω το θόρυβο
να κόψω τη λέξη:
μικρή αράχνη νεράκι.

(Ωστόσο οι μέρες φεύγουν
τα δάκρυα τρέχουν
και το νερό νεράκι.)