25.1.10

Μέρα βροχής

.
Βρόχινα ριπίσματα
δεσμοφύλακες γυάλινοι
οπτικοί ραβδισμοί
φυλακές αόρατες.

Αίσθηση παροδικής αιωνιότητας.

Στην κλειστή κάμαρα
το σώμα σου
φθαρτό όσο ποτέ
κι όμως τροπαιούχο
μ΄ ένδυμα το λάβαρο.

Όσο ποτέ νερό στη δίψα μου
κι η αποκάλυψη ανάμεσα
στο άλλο σώμα που ξεπέρασε
το σώμα του
για να γευτεί την ψυχή σου.