27.1.10

Κατ΄ εικόνα


Πώς να δεχτείς πως ο κόσμος
είναι όλος πλασμένος κατ΄ εικόνα
και καθ΄ ομοίωσή σου;