12.1.10

Ένας χρήσιμος άνεμος


Ένας χρήσιμος άνεμος
στο πρόσωπο.
Άπειρη αγάπη
στην καρδιά.
Βήμα γερό
στους δρόμους.
Ο ήλιος
λιώνει
και τις τελευταίες
αντιστάσεις.