9.10.09

Το αύριο

Πέρασαν ξανά τα τρία γατάκια
Που πάνε κάθε μέρα τέτοια ώρα
Τελειοποιούν τα αγγλικά τους
Αυτά να τα βλέπεις εσύ…