5.10.09

Γύμνια

-
Η γη είναι μικρή
Η γη δεν ήταν ποτέ μεγάλη.
Δε βρήκαμε παρά μια μικρή έρημο
να χτίσουμε την καλύβα
που θα ξεκουράζει την ύλη μας.
Κι όμως αγναντεύαμε θάλασσες κάποτε
Αγναντεύαμε και τις καρδιές μας…