7.10.09

Δεν βιάζομαι

.
Δε βιάζομαι να φτάσω στην κορφή,
ενώ το ξέρω πως θα ξαποστάσω,
το βλέμμα μου με πόνο θα στραφεί
στους δρόμους που με κόπους θα περάσω.

Δε βιάζομαι να φτάσω στην κορφή,
Δεν θάχω πού να πάω σαν θα φτάσω…