20.9.09

Οι εν ερήμω


Η άπειρος καταγραφή της Άμμου
εν μέσω αντικατοπτρισμών
υπήρξε αυτοσκοπός των.
Μόρσιμος Λήθη γνώσεως της Ερήμου.
Πράσινο Θυελλώδες
Όνειρο των Καραβανιών
Στις εσωστρέφειες των Οδών
Διόδια Πάθους
Οριοθετεί
Η ένδεια της Οράσεως