9.8.09

Οκτώ


Πιες κρύο νερό
φόρα ελαφρά παπούτσια
κοίτα χαμηλά
ποτέ ψηλά
πρόσεξε τα μυρμήγκια
άκου τα βήματα
τα μακρινά τραγούδια
άκου το βόμβο της μύγας
Τα μυρμήγκια θα φύγουνε
θα κρυφτούν στη φωλιά τους
η μύγα θα ξανάρθει
πολλές φορές
θα προσπαθήσεις να τη σκοτώσεις
η μύγα θα φύγει
από το παράθυρο
τα παπούτσια θα λιώσουν
το νερό θα στερέψει
τα μάτια σου θα δακρύσουν
οι ελιές θα πέσουν
από το δέντρο
πιες κρύο νερό
κοίτα χαμηλά
άκου τα μακρινά τραγούδια
μη σταματάς
εγώ σε κοιτάζω.