5.12.09

Γραφή Γ'


Πέρασα μέσα από ένα σεισμό.
Το σώμα μου κρατάει τους κραδασμούς και τα χάσματα.
Κάηκε το δέρμα βαθιά και τα μαλλιά απ' τη ρίζα τους.
Κάπου στη μέση του σώματος,
εκεί το μεγαλύτερο χάσμα


Τα παράθυρα των σπιτιών στη μνήμη κλειστά.
Στην πρόσφατη μνήμη ορθάνοιχτα, όπως ήταν όλες τις νύχτες,
που τα 'βλεπα και φτάναν ως εμένα ήχοι συλλαβών
ανεξέλεγκτων. Διαταγές σε ρυθμό υπαγόρευσης.
Διαταγές Ραδιοφώνου.

Εθνορυμαγδός, Ασπροχριστιανικός, Εθνορυμαγδός.
EPISTOLA DICE DICE
Καλοζωισμένο, Εθνικοθρεμμένο, Εθνομπακαλικάκι.
DICE DICE NON DICE NON

Εντούτοις οι φθόγγοι βγαίνουν ελεύθεροι αρθρώνονται τέ-
λεια. Φθόγγοι και άρθρωση στην πιο τολμηρή αγωνία.
Φθόγγοι στιλπνοί και νεόκοποι οι φθόγγοι που έπλασα. Αυ-
τή των φθόγγων η δύναμη.

Γνώριμη θέση απρόσβλητη απασχολεί τοπογραφικά και άρ-
ρυθμα την νεόκοπη μνήμη.
Όλα είναι στιλπνά και νεόκοπα, εννοώ οι φθόγγοι που διάλεξα.
Φθόγγοι καθ' όλα ελεύθεροι από γνώση και γνώριμη γλώσσα
καμία.
Είναι η γλώσσα αυτή η δική μου νεόκοπη και σ' αυτήν θα μι-
λήσω.

Θα μιλήσω γι' αυτά που θεληματικά τα κρατούσα ζηλότυπα
μέσα μου, πολύτιμα, νόμιζα, σε χώρους αφύλακτους.

Γιατί πέρασα μέσα από ένα σεισμό και τώρα δεν έχω πια φό-
βο κανένα.

Εθνορυμαγδός πελεκητός,
Ασπροχριστιανικός.
Αρθρώνω με χείλη ολάνοιχτα ήχους ηχηρούς και στιλπνούς
που απ' όλους διαφεύγουν.
Οχλοπόπολο DICE Εθνοπόπολο ΝΟΝ DICE ΝΟΝ.

Η μνήμη φρέσκια και νέα όπως τη μέρα της μάχης.

Κι απ' τις παγίδες του ψεύδους σας, συλλαμβάνω τις τομές
της αλήθειας.

Το πράγμα παραμένει ανέκφραστο στα δικά του αδιαπέ-
ραστα πλαίσια.
Το πράγμα άλλαξε όνομα, όμως εγώ το κατέχω.
Κατέχω το όνομα και το πράγμα το ίδιο.
Φορτωμένη με μνήμες γνωρίζω τους μύθους,
όπως ποτέ δεν τους γνώρισε το όνειρο του περιούσιου λαού σου.
Φορτωμένη με μνήμες γνωρίζω τον θάνατο, όπως ποτέ δεν τον γνώρισε ο περιούσιος λαός σου.

Μεταπλάθω και ελέγχω τους μύθους.
Θα αλλοιώσω τους μύθους σ' ένα χρόνο δικό μου, όμως γι'
αυτό και δικό σου. Θ' αναπλάσω τους μύθους για την δικιά
μου αλήθεια.
Θα σου πω την αλήθεια αφού ξεμπερδέψω το κουβάρι των
μύθων.
Ξεκουβαριάζω τον χρόνο σ' ένα χρόνο δικό μου, όμως γι' αυ-
τό και δικό σου.
Διάρκεια δική μου, όμως γι' αυτό και δική σου.
Παραλλάζω τα πράγματα.
Περπατάω σε βάθος.
Διαπερνώ την ουσία των λόγων τους.
Μεταλλάζω το ρήμα.
Διασχίζω την έρημο.
Προηγούμαι σε αίσθηση.
Κοινοποιώ αλλοιωμένο αποτέλεσμα όμως σ' όλους γνωστό
και εκ των προτέρων εν πολλοίς δεδομένο.
Είναι αυτή η γλώσσα η δική μου νεόκοπη και σ' αυτήν θα μι-
λήσω.