15.4.10

Άφωνο
Στο δάσος με τα σκοτωμένα αηδόνια
Ποιος ξέχασε τον Μαγικό Αυλό
Τι κρίμα που κανείς δεν ξέρει μουσική
Η φωνή μας έγινε Μουσείο άναρθρων νοημάτων.