12.4.10

Γεύση θάλασσαςΚαταπίνω χαλίκια
απρόσμενα μέλι
πλημμυρίζει το στόμα.

Και τώρα τι θα πετάξω
στη θάλασσα για ευχή;
Μέλι.