9.4.10

Σωπαίνω
Το να σωπαίνεις*
Είναι μια τέχνη, όπως και καθετί άλλο.
Εγώ το κάνω εξαιρετικά καλά.
Έτσι όπως το κάνω είναι σαν κόλαση.
Έτσι όπως το κάνω μοιάζει αληθινό.
Μπορείς να πεις ότι έχω το χάρισμα.

*Η Σύλβια Πλαθ έγραψε: «Το να πεθαίνεις…..»

Μτφρ: Κ. & Ε. Ηλιοπούλου