26.3.10

Ο χρόνος συνέχιζε το καθήκον του

[…] Βέβαια δεν ήξερα τίποτα αλλά
κάποιες φορές χρειάζεται να
κρύβεις την αλήθεια για να είσαι
ειλικρινής όπως όταν ζητάς ένα
χαρτομάνδηλο ή όταν έρχεσαι
από απέναντι ζωγραφιστός.