14.3.10

Εκ των υστέρων β’Νομίζω εν τέλει
Τώρα καλύτερα μπορώ και σ' αγαπώ
Τώρα που ολόκληρος στη μνήμη μου
Βουβός διατηρητέος
Ένα μοναδικό ενσταντανέ
Άλγους απροσμέτρητου και κάλλους