3.3.10

Ένα τετράστιχο
Οι μέρες στερεύουν και πάνε πίσω.
Μένουν σαν ξετυλιγμένα χαρτιά πεταμένα.
Δεν φταίνε οι ώρες που περνάνε κενές,
είναι τα μάτια που τις παρακολουθούν απλανή.