5.3.10

Υποχρέωση


Η επιθυμία είναι προνόμιο.
Οι ζωντανοί επιθυμούν.
Εκείνοι που επιθυμούνται ζουν.
Τους ανύπαρκτους δεν επιθυμεί κανείς,
όχι τους νεκρούς. Τους ανύπαρκτους.
Ένα σκαλί κάτω από το θάνατο
ποιος έχει την υποχρέωση να σκύψει;