9.11.09

Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει


Δίχως λοιπόν εκπτώσεις
μα κι οι πτώσεις
έχουν εκπέσει δυστυχώς.
Τόσο φτωχός
χωρίς ψιλή, δασεία
δίχως πνεύμα γενικώς!
Μονάχα μ΄ ένα σώμα
κι αυτό σε κώμα
στην ουσία.
Τι να σου δώσω τάχα
δίχως Δοτική;
Χωρίς την Ευκτική
όσες ευχές και να ΄χα
δεν θα ΄φτάναν ως εκεί.
Μείναμε τώρα μόνοι χωρισμένοι
Με τα «πρέπει» και τα «μη».
Το «σ΄ αγαπώ» χωρίς περισπωμένη!
Αλλά η αγάπη όλα τα υπομένει
και μακροθυμεί.