14.7.09

Πινακίδα


Σ΄ αυτό τον κάμπο
Είναι απλωμένα τα μαλλιά μου.
Προσέξτε μην τα πατήσετε
Δεν έχω ακόμα πεθάνει.