26.4.12

Ωμό κρέας

Hardcore Hobbies. Heart tatoos.

Κι αν μπορούσες να δεις την καρδιά μου τώρα
θα την έβρισκες μόνο κάτω από τον τύπο 
της πονεμένης ερώτησης ωμό κρέας.